Резултат 2: Лагер ПЪЛНОЦЕННО ОСТАРЯВАНЕ

За Лагера - Пълноценно остаряване

Лагера “Пълноценно остаряване” e 2-3 дневно обучение, в което участниците ще имат възможност да разберат важността на благосъстоянието на духа и тялото. Участниците ще развият ключови умения, ще създадат нови мрежи и ще работят за изграждане на по-позитивен подход към стареенето

По време на Лагера, организиран от страните-партньори, съмишленици ще се съберат, за да: 
  • разберат как здраво тяло и ум могат да предотвратят бъдещо влошено здраве; 
  • придобият практически знания за ключовите инструменти за „положителна психология“ и „осъзнатост в настоящето“, които могат да помогнат за предотвратяване на възникващи бъдещи проблеми; 
  • изградят тяхната устойчивост и положителен подход към стареенето; 
  • създадат мрежи за подкрепа чрез наставничество от връстници, за да поддържат мотивацията си и да развивате ефективни техники за поставяне на цели; 
Image showing with graphics a person over 50 years old, the books, the healthy mind and a group of people.

Mindful Ageing Bootcamp Сравнителен доклад

Кратко Резюме 

Mindful Ageing Bootcamp 
Ръководство за обучители & Ръководство за обучаеми

Search