Партньори в проектния консорциум

Inova Logotype

Inova Consultancy, 
Великобритания  

Inova Consultancy Ltd (UK) предоставя гъвкави консултантски услуги, които отговарят на нуждите на организации и лица в международен план, в сферата - културно разнообразие, равни възможности и предприемачество. Inova е координатор на проекта ПЪЛНОЦЕННО ОСТАРЯВАНЕ.
BICC Logotype

Бизнес информационен и консултантски център - Сандански , България

Бизнес информационен и консултантски център - Сандански (България) предоставя бизнес информация, консултации и услуги за управление на проекти, предназначени за МСП, НПО и обществени организации.
IED Logotype

Institute of Enterpreneurship Development, Гърция

е изследователска организация, създадена през 2005, фокусирана върху подпомагане на предприемачеството във всичките му аспекти. Основна дейност на организацията е изпълнение на проекти, предимно по програмите HORIZON 2020 и ERASMUS+.
CCSDE Logotype

CCS Digital Education, 
Ирландия

Crystal Clear Soft Digital Education (CCSDE) е компания, специализирана в разработване на софтуери, отговорна за създаването на образователната платформа на проекта.
E-SENIORS Logotype

E-SENIORS: Initiation des Seniors Aux NTIC Association, Франция 

E-Seniors e неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2005. E-Seniors има за цел да се бори с електронното изключване, като предлага обучения по ИКТ (информационни и комуникационни технологии) за хора на възраст над 54 години. E-Seniors е управлявала и управлява проекти, свързани с ИКТ инструменти и здравословен начин на живот за хора в напреднала възраст, финансирани от Европейски програми, като Horizon 2020 и Erasmus+.
VAASA University Logotype

Vaasa University of Applied Sciences, 
Финландия

VAMK е модерен международен университет за приложни науки, разположен във Вааса, Западна Финландия. Ние предлагаме теоретично и практическо обучение на финландски и английски език на високо ниво, както на ниво бакалавър, така и на ниво професионална магистърска степен.
Search