Резултат 4: Онлайн Академия “Пълноценно остаряване”

За Онлайн Академията - Пълноценно остаряване

Онлайн академията “Пълноценно остаряване” включва набор от онлайн инструменти и онлайн мрежа за възрастни хора и специализирани помощни.

Като част от Онлайн академията участниците имат достъп до ресурси, насочени както към възрастни хора, така и до помощен персонал, работещ с възрастни хора, за да разберат как да използват методите за осъзнатост в настоящето, хипнозата и подобни инструменти на практическо ниво. Тези ресурси са полезни за борба с чувството за изолация, ниско самочувствие и помагат за подобряване на физическото и психическото благосъстояние.
Image showing with graphics a group of people, laptop, studying, healthy mind
Search