Резултати от проекта

В рамките на проекта ПЪЛНОЦЕННО ОСТАРЯВАНЕ ще развиват редица дейности, които ще доведат до определени резултати.
Интересувате ли се как да остарявате пълноценно?
Преоткрили ли сте медитацията и методите за осъзнат живот в настоящето?
Разгледайте списъка по-долу и се запознайте с възможностите, които предлага проекта!

Резултат 1: Пълноценно стареене - Рамков доклад за политиката на действие

Резултат 2: Лагер ПЪЛНОЦЕННО ОСТАРЯВАНЕ

1) Резултат 3: Създаване на подкрепящи групи “Пълноценно остаряване”

Резултат 4: Онлайн Академия “Пълноценно остаряване”

Search