Е-обучение

Тук можете да получите достъп до Онлайн Академията “Пълноценно Остаряване” и да бъдете част от подкрепяща и положителна мрежа.

Интересувате ли се от проучване на ресурси, които ви помагат да живеете по-здравословно? 
Искате ли да се свържете със съмишленици? 
Следвайте връзката
 

Search