Резултат 1: Пълноценно стареене - Рамков доклад за политиката на действие

За рамковия доклад на политиката за пълноценно стареене

Докладът за политиката за пълноценно стареене е насочен към политиците и организациите, работещи в подкрепа на лица на възраст над 50 години и е достъпен безплатно за всички, които се интересуват от темата - здравословно и пълноценно остаряване. 

Този доклад разглежда текущия контекст на застаряващото население в Европа и опита на хора на възраст над 50 години от прилагане на положителни психологически интервенции, като осъзнатост в настоящето, медитация, самохипноза, йога и други, които могат да подобрят психическото благосъстояние и устойчивостта на хората, а това намалява вероятността от заболявания в по-късен етап от живота. Проектът използва подхода „превантивна медицина“, за да поддържа както физическото, така и психическото благосъстояние в по-късните етапи от живота.  
Image showing with graphics a person over 50 years old, a person meditating, people aged and a report

Пълноценно остаряване - Доклад за наличните политики и инструменти за подкрепа

Search