Резултат 3: Създаване на подкрепящи групи “Пълноценно остаряване”

За създаването подкрепящи групи - пълноценно остаряване

Групите за подкрепа на пълноценното остаряване са групи за наставничество, ръководени от ученици и фокусирани върху учащите се. Групите за подкрепа на пълноценното остаряване са малки групи за наставничество от 5-8 участници, които се срещат в минимум три сесии. Чрез насочени дискусионни сесии участниците се редуват, за да имат времеви интервал, за да говорят за своите цели и предизвикателства по отношение на поддържането на позитивно мислене към остаряването или поддържането на здравословен и активен начин на живот.  
Image showing with graphics a group of people, discussion, healthy people, healthy minds
Search