ЗА ПРОЕКТА "Mindful Ageing" 

РЕТРОСПЕКЦИЯ / АНАЛИЗ / ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЕ

Между 2015 г. и 2050 г. делът на световното население на възраст над 60 години ще се удвои от 12% на 22% (WHO, 2017). Прогнозира се съотношението във възрастта ( хора на 65 и повече години спрямо тези на възраст от 15 до 64 години) в ЕС да се увеличи с 21,60%, от 29,60% през 2016 г. до 51,20% през 2070 г. (Европейска комисия, 2018)

ЦЕЛ

Проект Mindful Ageing признава значението на здравословния начин на живот с напредване на възрастта и целта му е за популяризира това сред хората на възраст над 50 години. Общата цел е да се помогне на възрастните хора, както преди пенсионна възраст, така и след това, да развият позитивно мислене към напредването на възрастта и да предприемат активен подход към запазване на благосъстоянието си. Този вълнуващ проект предлага възможности за изследване на силата на осъзнаване на настоящето и психологически техники за позитивно възприемане на живота.

ПОДХОД

Проектът следва превантивно-медицински подход, като популяризира важността да се предприемат положителни стъпки към поддържане на здравословен, осъзнат и пълноценен начин на живот с напредването на възрастта.
Препратки
*World Health Organisation,Mental health of older adults, Декевмри 2017, Наличен на : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults 
 **Euroopan komissio, Economic and Financial Affairs, 2018 Ageing Report: Policy challenges for ageing societies, Май 2018, Наличен на: https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-ageing-examined-new-report-2018-may-25_en 
Search