Παραδοτέο 2: The Mindful Ageing Bootcamp

Σχετικά με το Mindful Ageing Bootcamp

Το Mindful Ageing Bootcamp είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο-τριών ημερών όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τη σημασία της ευημερίας του νου και του σώματος. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, θα δημιουργήσουν νέα δίκτυα και θα εργαστούν για να δημιουργήσουν μια πιο θετική προσέγγιση για τη γήρανση.

Κατά τη διάρκεια του Bootcamp που θα διεξαχθεί στις χώρες εταίρους, άνθρωποι με ίδια νοοτροπία θα συνεργαστούν για να: 
  • Κατανοήσουν πώς ένα υγιές σώμα και μυαλό μπορεί να αποτρέψει τη μελλοντική κακή υγεία.  
  • Κερδίσουν πρακτική γνώση βασικών εργαλείων «θετικής ψυχολογίας» και «προσοχής» που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων. 
  • Καλλιεργήσουν την ανθεκτικότητά τους και μια θετική προσέγγιση προς τη γήρανση. 
  • Αναπτύξουν δίκτυα υποστήριξης μέσω καθοδήγησης από ομότιμους για να διατηρήσουν τα κίνητρα και να αναπτύξουν αποτελεσματικές τεχνικές καθορισμού στόχων. 
Εικόνα που δείχνει με γραφικά ένα άτομο άνω των 50 ετών, βιβλία, υγιές μυαλό και μια ομάδα ανθρώπων.

Mindful Ageing Bootcamp Συγκριτική έκθεση

Συνοπτική παρουσίαση

Mindful Ageing Bootcamp 
Υλικό διαμεσολαβητών & Υλικό Μαθητή

Κατεβάστε το Υλικό διαμεσολαβητών εδώ
Κατεβάστε το Υλικό Μαθητή εδώ
Search