Παραδοτέο 4: The Mindful Ageing Online Academy

Σχετικά με το Mindful Ageing Online Academy

Το Mindful Ageing Online Academy  αποτελείτε από μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη πόρων και ένα δίκτυο τόσο για ηλικιωμένους όσο και για εργαζόμενους υποστήριξης.

Ως μέρος της διαδικτυακής ακαδημίας, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε πόρους που απευθύνονται τόσο σε ηλικιωμένους όσο και σε υποστηρικτικό προσωπικό που εργάζεται με ηλικιωμένους, για να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν προσεκτικότητα, ύπνωση και παρόμοια εργαλεία σε πρακτικό επίπεδο. Αυτοί οι πόροι είναι χρήσιμοι για την καταπολέμηση συναισθημάτων απομόνωσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και βοηθούν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας. Το δίκτυο θα επιτρέψει στα άτομα να συνδεθούν μεταξύ τους και να κάνουν ευρύτερες κοινωνικές συνδέσεις.
Εικόνα που δείχνει με γραφικά μια ομάδα ανθρώπων, φορητό υπολογιστή, μελέτη, υγιές μυαλό
Search