Παραδοτέο 1: Mindful Ageing Policy Framework Report

Σχετικά με το Mindful Ageing Policy Framework Report

Το Mindful Ageing Policy Framework Report απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οργανισμούς που εργάζονται για την υποστήριξη ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών και διατίθεται δωρεάν σε όσους ενδιαφέρονται για την υγιή γήρανση.

Αυτή η έκθεση εξετάζει το τρέχον πλαίσιο του γηράσκοντος πληθυσμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και 50+ εμπειριών ανθρώπων σε θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις, όπως στοχασμό, διαλογισμό, αυτο-ύπνωση, γιόγκα και άλλα που μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική ευεξία και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα σε άτομα, κάνοντας ασθένειες λιγότερο πιθανό στη μετέπειτα ζωή. Το έργο χρησιμοποιεί την προσέγγιση «προληπτική ιατρική» προκειμένου να διατηρήσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική ευεξία αργότερα στη ζωή.
Εικόνα που δείχνει με γραφικά ένα άτομο άνω των 50 ετών, ένα άτομο που κάνει διαλογισμό, ηλικιωμένα άτομα και μια αναφορά.

Αναφορά Πολιτικού Πλαισίου Mindful Ageing

Search