Σχετικά με το έργο "Mindful Ageing" Project

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μεταξύ 2015 και 2050, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 60 ετών θα διπλασιαστεί σχεδόν από 12% σε 22% » 
(ΠΟΥ, 2017). 
Η αναλογία εξάρτησης από ηλικιωμένους (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε σχέση με εκείνους ηλικίας 15 έως 64 ετών) στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 21,6 εκατοστιαίες μονάδες, από 29,6% το 2016 σε 51,2% το 2070» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο Mindful Ageing αναγνωρίζει τη σημασία της υγιούς γήρανσης και στόχος του είναι να προωθήσει έναν υγιή τρόπο ζωής για άτομα ηλικίας 50+. Ο γενικός στόχος είναι να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους, από την ηλικία συνταξιοδότησης και μετά, να αναπτύξουν μια θετική νοοτροπία για τη γήρανση και να ακολουθήσουν μια ενεργή προσέγγιση στην ευημερία. Αυτό το συναρπαστικό έργο προσφέρει ευκαιρίες για να εξερευνήσετε τη δύναμη της προσοχής και των θετικών τεχνικών ψυχολογίας.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το έργο ακολουθεί μια προσέγγιση προληπτικής ιατρικής, προωθώντας τη σημασία της λήψης θετικών μέτρων για τη διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και την προσέγγιση της γήρανσης με προσοχή.
Βιβλιογραφικές αναφορές 
*Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ψυχική υγεία ηλικιωμένων, Δεκέμβριος 2017, Διαθέσιμο στο : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults 
**Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Έκθεση γήρανσης του 2018: Προκλήσεις πολιτικής για τις γηράσκουσες κοινωνίες, Μάιος 2018, Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-ageing-examined-new-report-2018-may-25_en
Search