Παραδοτέο 3: Mindful Ageing Ανάπτυξη Ομάδων Υποστήριξης

Σχετικά με την ανάπτυξη Ομάδων Υποστήριξης Mindful Ageing 

Οι ομάδες υποστήριξης του Mindful Ageing είναι ομάδες καθοδήγησης καθοδηγούμενες από μαθητευόμενους και επικεντρωμένες στον μαθητευόμενο.
Οι Ομάδες Υποστήριξης Mindful Ageing είναι μικρές ομάδες συνομηλίκων από 5-8 συμμετέχοντες που συναντιούνται σε τουλάχιστον τρεις συνεδρίες. Μέσω καθοδηγούμενων ενοτήτων ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες παίρνουν διαδοχικά το λόγο και μιλούν για τους στόχους και τις προκλήσεις τους όσον αφορά τη διατήρηση μιας θετικής νοοτροπίας για τη γήρανση ή τη διατήρηση ενός υγιούς και ενεργού τρόπου ζωής.
Εικόνα που δείχνει με γραφικά μια ομάδα ανθρώπων, μία συζήτηση, υγιείς ανθρώπους, υγιές μυαλό.

Mindful Ageing Ομάδες υποστήριξης 
Συγκριτική έκθεση

Mindful Ageing Ομάδες Υποστήριξης 
Οδηγός Συντονιστών & Οδηγός Μαθητή

Κατεβάστε τον Οδηγό Συντονιστών εδώ 
Κατεβάστε τον Οδηγό Μαθητή εδώ
Search