Tulos 1 : Mindful Ageing Toimintakehysraportti

Tietoja Mindful Ageing toimintakehysraportista

Mindful Ageing Toimintakehysraportti on suunnattu päätöksentekijöille ja järjestöille, jotka työskentelevät yli 50-vuotiaiden ihmisten tukemiseksi ja se on kaikkien terveellisestä ikääntymisestä kiinnostuneiden käytettävissä ilmaiseksi.

Tässä raportissa tarkastellaan väestön ikääntymisen nykytilannetta Euroopassa ja yli 50- vuotiaiden kokemuksia positiivisen psykologian interventioista, kuten mindfulness, meditaatio, itsehypnoosi, jooga ja muut vastaavat, joilla voidaan parantaa henkistä hyvinvointia, parantaa yksilöiden kestävyyttä, sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Projektissa käytetään “ennaltaehkäisevää lääketiedettä” ylläpitämään sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia myöhemmässä elämässä.
Kuva, jossa on yli 50-vuotias henkilö, henkilö meditoi, ikääntyneet ihmiset ja raportti

Mindful Ageing - hankkeen toimintakehysraportti

Tiivistelmä

Search