Mindful Ageing -hanke

TAUSTA

Yli 60 -vuotiaiden osuus maailman väestöstä kasvaa 12 %:sta 22:n vuosina 2015-2050 (WHO, 2017). 
Korkean iän huoltosuhteen (65 -vuotiaat ja sitä vanhemmat suhteessa 15-64 -vuotiaisiin) ennustetaan EU:ssa kasvavan 21.6% vuodesta 2016 (29.6%) vuoteen 2070 (51.2%) (European Commission, 2018). 

TAVOITE

The Mindful Ageing -hankkeessa painotetaan terveellisen ikääntymisen merkitystä. Hankkeen tavoitteena on edistää terveellisiä elämäntapoja yli 50 -vuotiaiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi auttaa ikääntyviä ihmisiä ennen ja jälkeen eläköitymisen suhtautumaan positiivisesti ikääntymiseen ja aktiiviseen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tämä mielenkiintoinen hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua mindfulnessiin sekä positiivisen psykologian tekniikoihin.

LÄHESTYMISTAPA

Hankkeessa noudatetaan ennaltaehkäisevää lääketieteellistä lähestymistapaa, joka korostaa myönteistä suhtautumista ikääntymiseen, terveelliseen elämäntapaan ja sen ylläpitämiseen.
References 
*Maailman terveysjärjestö, Mental health of older adults, Joulukuu 2017, Saatavilla osoitteessa : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults 
**Euroopan komissio, Economic and Financial Affairs, 2018 Ageing Report: Policy challenges for ageing societies, Maaliskuu 2018, Saatavilla osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-ageing-examined-new-report-2018-may-25_en
Search